Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie z Działalności Zarządu za 2022 rok

Aleksandra Wysocka  •  
Artykuł

Zapraszamy do przeglądu Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania z Działalności Fundacji K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali za rok 2021.

Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok

Bilans

Informacje dodatkowe

Sprawozdanie z Działalności Zarządu za 2021 rok.

Trwające projekty