Bez nich by się nie udało

Harmonogram projektu

2019-07-31
Rozpoczęcie projektu
2019-08-31
Wywiady z liderami
2019-09-30
Warsztaty z lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami administracyjnymi, rezydentami, rodzicami i dziećmi, opracowanie trendów
2019-10-31
Przygotowywanie wstępnych wniosków
2019-12-31
Przeprowadzenie ankiet ilościowych w szpitalach dziecięcych w Polsce
2020-02-29
Opracowanie wniosków i trendów do raportu
2020-03-31
Publikacja raportu
Statystyki
Zaangażowanych firm
2

Opis projektu

Fundacja K.I.D.S. ma jeden najważniejszy cel - pomagać mądrze. Dzisiaj szpitale mierzą się z wyzwaniami na wielu płaszczyznach - od infrastruktury, przez komunikację, po efektywne zarządzanie.

Żeby wprowadzić innowacyjne i skuteczne rozwiązania, chcemy najpierw dobrze zrozumieć potrzeby zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów. Dlatego przeprowadziliśmy około 150 wywiadów i warsztatów z szefami klinik i poradni, zespołami pielęgniarskimi oraz przedstawicielami administracji szpitalnej Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, ale też z rodzicami i opiekunami dzieci, i wreszcie z samymi małymi pacjentami. Dzięki temu Fundacja K.I.D.S. będzie mogła wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych i określić swoje priorytety na najbliższe lata.

Swoją cegiełkę do stworzenia celów Fundacji K.I.D.S. dołożył Infuture Institute, opracowując raport o światowych trendach w opiece szpitalnej.

Planujemy również przeprowadzenie badania ilościowego z innymi szpitalami dziecięcymi w Polsce, aby określić na ile problemy, z którymi mierzy się Centrum Zdrowia Dziecka są problemami uniwersalnymi.

Liderzy projektu

Maciek Malenda

Head of Partnerships w Intermedica, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego