Podsumowanie konferencji Pediatric Innovation Day

Aleksandra Wysocka  •  
Wydarzenie

Konferencja Pediatric Innovation Day zgromadziła szpitale pediatryczne, ekspertów, lekarzy, przedstawicieli firm i start-upów z całej Europy. Na jeden dzień Centralny Dom Technologii stał się przestrzenią wypełnioną dyskusjami na temat najnowszych osiągnięć i badań w dziedzinie innowacji pediatrycznych, a także szans na wprowadzenie kolejnych rozwiązań w medycynie dziecięcej. Rozmawialiśmy też o współpracy między różnymi sektorami, takimi jak medycyna, technologia i nauka, aby rozwijać i wprowadzać innowacje, które poprawią opiekę zdrowotną dla dzieci.

Konferencja była częścią unijnego projektu i4KIDS Europe i miała na celu integrację i zwiększenie w dyskusji o innowacji udziału różnych europejskich i interesariuszy pediatrycznych. Jej efektem ma być optymalizacja potencjału innowacyjnego europejskiego sektora pediatrycznego dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń dotyczących pracy z innowacją. Wydarzenie, w formie wystąpień i paneli dyskusyjnych pomiędzy innowatorami w dziedzinie pediatrii, skupiło się na dyskusji na temat potrzeb i barier wpływających na rozwój europejskiego ekosystemu innowacji pediatrycznych.

Poszczególne moduły spotkania poruszały wątki związane z siedmioma zdiagnozowanymi obszarami barier i potrzeb w innowacji pediatrycznej:

·       Finansowanie

·       Regulacje i refundowanie

·       Bariery komercjalizacyjne i adopcyjne

·       Kapitał Ludzki

·       Bariery Infrastrukturalne

·       Współpraca i dzielenie się wiedzą

·       Kultura innowacji

W ramach PID odbył się również finał projektu “Wild Card” w ramach którego na wydarzeniu 7 wyselekcjonowanych startupów z całej Europy zaprezentowało swoje innowacyjne rozwiązania w obszarze pediatrii. 

Konferencje zakończyła uroczysta Gala Konkursu Fundacji K.I.D.S. Dziecięcy Szpital Przyszłości, podczas której po raz trzeci wyróżniliśmy najbardziej innowacyjne dziecięce szpitale i projekty.

Aby wesprzeć Fundację przytul wilka!

Chcesz dostawiać bieżące wiadomości o projektach K.I.D.S.? Zapisz się do naszego newslettera!

Aby dołączyć do nas i zostać wolontariuszem K.I.D.S. wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Trwające projekty