Bez nich by się nie udało

Opis projektu

W związku z dużym zainteresowaniem i prośbami ze strony uczestników, postanowiliśmy przedłużyć termin konkursu „Skierowanie na projektowanie”

Nowy termin przesyłania projektów to 08.11.2022 - Międzynarodowy Dzień Radiologii!

Badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego jest jedną z głównych metod diagnostycznych umożliwiających wczesne wykrycie wielu chorób oraz monitorowanie postępów leczenia. Mimo, że jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, bywa niestety stresujące dla małych pacjentów. Dlatego Siemens Healthineers wraz z Fundacją K.I.D.S. ogłosiły „Skierowanie na projektowanie. Konkurs na najbardziej dziecięcą pracownię rezonansu magnetycznego”, którego celem jest stworzenie modelowych, przyjaznych dzieciom projektów pracowni MR. 

Badanie MR jest dość długie i wymaga od pacjenta leżenia w bezruchu, czasami ze wstrzymanym oddechem. Skanowanie odbywa się w zamkniętej przestrzeni a sam aparat MR wydaje dość niepokojące dźwięki. Do tego dochodzi naturalna obawa o to, co zostanie zdiagnozowane w oparciu o badanie. To wszystko bywa dla małych pacjentów i ich opiekunów powodem do lęku. Dlatego trzeba zrobić wszystko, co możliwe żeby odwrócić uwagę pacjentów od samego badania i zadbać o ich dobre samopoczucie. Jednym ze sposobów jest stworzenie przestrzeni, która angażuje dzieci i jest dla nich przyjazna - mówi Piotr Kuskowski, Dyrektor ds. Strategii i Marketingu, Siemens Healthineers. 

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która do 21 sierpnia prześle kompletny projekt dekoracji pracowni rezonansu magnetycznego przygotowany w dowolnej technice. Następnie, jury składające się m.in. z przedstawicieli środowisk medycznych i artystycznych oraz dzieci wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną wykorzystane przez Siemens Healthineers w tworzonych w przyszłości pediatrycznych pracowniach MR. Dla autorów i autorek trzech najlepszych prac przewidziano nagrody w wysokości 10 000 zł. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2022. Autorów finałowych prac poznamy 10 września 2022 roku. 

Projekt realizowany wspólnie z Siemens Healthineers pomoże małym pacjentom przejść przez badanie rezonansem magnetycznym w sposób przyjazny i zostanie zapamiętane jako pozytywne doświadczenie – mówi Dagmara Witek-Kuśmider, Wiceprezes ds. Komunikacji z Fundacji K.I.D.S. Klubu Innowatorów Dziecięcych Szpitali, współorganizatora konkursu. Fundacja już od wielu lat działa na rzecz poprawy komfortu pacjentów, ich rodziców, lekarzy i pielęgniarek zmieniając szpitale dziecięce w miejsca bardziej przyjazne i nowoczesne. Naszą misją jest, aby szpitale stały się miejscem przyjaznym dzieciom, a każde badanie, czy sam pobyt w szpitalu, nie pozostawiały złych wspomnień. Od zawsze stawiamy pacjentów szpitali w centrum zainteresowania i wierzymy, że tym projektem będziemy w stanie zmienić ich doświadczenia. Co ważne, mamy nadzieję, że pomożemy także w popularyzowaniu tej formy badania, która, jak wiemy, jest jednym z najbardziej dokładnych i pomocnych badań w procesie diagnozy oraz leczenia. Cieszymy się, że wciąż możemy realizować naszą misję oraz dajemy możliwość realizacji kolejnych projektów, które przyniosą realną zmianę - dodaje.

Potrzebna inicjatywa

W publicznej debacie o jakości ochrony zdrowia wiele miejsca poświęcamy dostępowi do zaawansowanych technologii medycznych i znaczeniu profilaktyki. Dużo mówimy o dostępie do nowoczesnych technologii medycznych i jakości wykonywanych badań. Rzadziej podnosimy temat doświadczeń pacjenta w całym kontinuum opieki zdrowotnej. A to błąd, bo jak pokazują badania, pozbawione lęku dzieci (ale przecież nie tylko) szybciej dochodzą do siebie. Jakość przestrzeni w budynkach ochrony zdrowia ma udowodnione oddziaływanie na samopoczucie psychiczne zarówno pacjentów, jak i personelu, a odpowiednio zaprojektowana przestrzeń może wspierać proces powrotu do zdrowia. Właściwie dobrane elementy, takie jak np. kolorystyka, czy ilość i rodzaj światła mają istotny wpływ na komfort pacjentów poprzez obniżenie stresu, a nawet zmniejszenie odczuwanego bólu - mówi dr Ewa Domaradzka z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Podkreśla jednocześnie, że szczególne znaczenie ma to w przypadku dzieci, dla których pobyt w szpitalu oraz stosowane tam procedury i zabiegi wiążą się często z dużym lękiem. Przestrzeń w szpitalnych pomieszczeniach może być zaprojektowana w taki sposób, aby przywoływać pozytywne skojarzenia, zwiększać poczucie bezpieczeństwa i wzbudzać pozytywne emocje. Takie otoczenie wpływa nie tylko na ogólny dobrostan dziecka, ale może też zmniejszać konieczność powtarzania badań, co może przekładać się na skrócenie pobytu w szpitalu i lepsze efekty leczenia - dodaje.

Więcej informacji na temat konkursu wraz z regulaminem znajduje się na stronie skierowanienaprojektowanie.pl.

Liderzy projektu

Maria Naganowska