Od pomysłu do innowacji

Pomagamy pracownikom wprowadzać zmiany w miejscu pracy.

Bez nich by się nie udało

Opis projektu

Od pomysłu do innowacji to projekt realizowany we współpracy z start upem Sherlock Waste oraz Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce. Projekt skupia sie na pokazaniu możliwości jakie niosą ze sobą pomysły zgłaszane przez pracowników. Ważne jest podejście, które zakłada, że najpierw widzimy problem, który jest zdefiniowany przez pracownika, a następnie kolejne osoby proponują w aplikacji rozwiązanie. Na samym końcu wdrażamy na tej bazie innowacje, która ułatwia codzienną pracę. 

Aplikacja Sherlock Waste pomaga w rozwiązywaniu problemów, wdrażaniu usprawnień i innowacji pracowniczych. Pomysły są zgłaszane przez pracowników za pomocą aplikacji a następnie proponowane wdrożenie jest omawiane z kadrą kierowniczą. Innowacyjne podejście do identyfikowania marnotrawstw powoduje, że w szybki sposób można znaleźć rozwiązania dla usprawnienia manualnych i powtarzalnych procesów.

Wdrożenie Sherlock Waste w wybranym szpitalu pomoże zwiększyć zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie procesów, dzięki temu będą oni mieli większy wpływ na rzeczywistość, która ich otacza.

Z projektów zgłoszonych przed personel zostanie wybranych 10, z największą liczbą polubień. Z tych pomysłów zostanie wybrany jeden (lub dwa), który zostanie w pełni zrealizowany przez fundację KIDS. Wybranie usprawnienia do realizacji nastąpi na podstawie oceny skomplikowania projektu – pod uwagę będzie brana m.in. długość wdrożenia (maks. 3 miesiące). Dodatkowym aspektem branym pod uwagę będą zasoby potrzebne do wdrożenia usprawnienia dostępne w Fundacji.

Liderzy projektu

Monika Rogalska

Entuzjastka nowych technologii w medycynie i finansach. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem danymi oraz prowadzeniem szkoleń.

Zespół projektowy

Eliza Starzyńska

Początkująca UX Designerką. Ukończyła studia podyplomowe User Experience Design na SWPS oraz Studium menedżerskie Mini MBA na Wydziale Zarządzania UŁ. Jej ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe związane jest z branżą finansowo-ubezpieczeniową. Z Fundacją K.I.D.S. związana jest od sierpnia 2021r.