Bez nich by się nie udało

Harmonogram projektu

Czerwiec 2021
Ogłoszenie konkursu
Lipiec 2021
Ostateczny termin przesyłania formularzy konkursowych, rozpoczęcie głosowania Jury
Wrzesień 2021
Ogłoszenie Finalistów przez Jury i rozpoczęcie głosowania Kapituły
Wrzesień 2021
Podsumowanie głosów Kapituły - wybór zwycięzców
Październik 2021
Ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali

Opis projektu

Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali chce nagrodzić placówki medyczne, które w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyły nowoczesne i kreatywne rozwiązania służące dobru najmłodszych pacjentów.

Praca w szpitalu z małymi pacjentami jest nie lada wyzwaniem, a opieka pediatryczna wymaga szczególnej dokładności w przeprowadzaniu badań i zabiegów oraz dużej dozy cierpliwości. Wiele dziecięcych placówek medycznych w innowacyjny sposób wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, stwarzające miejsca, w których mali pacjenci nie tylko otrzymują kompleksową opiekę, ale też czują się bezpiecznie. 

W tworzeniu lepszej opieki medycznej, wraz ze szpitalami, uczestniczą pozamedyczne organizacje, instytucje oraz personel, który w równie kreatywny i skuteczny sposób działa na rzecz wdrażania innowacji w szpitalach dziecięcych. Dzięki nim mali pacjenci otrzymują szanse na leczenie domowe i szybszą rekonwalescencję.  

To właśnie te placówki medyczne oraz organizacje pozamedyczne zasługują na uznanie i to im Fundacja K.I.D.S. chce podziękować za kreatywność i zaangażowanie. Zespół Fundacji wyszedł ze wspaniałą inicjatywą, dającą możliwość docenienia i nagrodzenia tych, którzy sprawiają, że wizyta na dziecięcym szpitalnym oddziale przebiega sprawniej i jest bardziej przyjemna dla małych wojowników. Jest to konkurs Fundacji K.I.D.S. na Dziecięcy Szpital Przyszłości. Zwycięzcy otrzymają statuetkę Klubu Innowatorów Dziecięcych Szpitali

Wiodącym celem konkursu jest nagłośnienie pozytywnych zmian i inicjatyw oraz uhonorowanie pomysłodawców, którzy – podobnie jak Fundacja – wierzą w lepszą przyszłość dzieci objętych opieką medyczną w Polsce.

Liderzy projektu

Maria Naganowska