Ten projekt wspierają

Harmonogram projektu

Grudzień 2019
Badanie potrzeb
Grudzień 2019
Research rozwiązań Zdalnej Opieki na świecie i pozyskiwanie ekspertów
Styczeń 2020
Warsztaty z lekarzami i ekspertami telemedycyny
Luty 2020
Powołanie grupy projektowej złożonej z lekarzy CZD i ekspertów
Kwiecień 2020
Projekt Systemu Zdalnej Opieki dla pilotażowej grupy  pacjentów CZD
Czerwiec 2020
Wybór rozwiązań technologiczno-medycznych
Wrzesień 2020
Pilotażowe wdrożenie
Statystyki
Zebrane fundusze
25 339
Liczba donacji
255
Cel projektu
300 000
Liczba zaangażowanych firm
4

Opis projektu

Pandemia COVID 19 sprawiła, że prace nad projektem telemedycyny uległy nagłemu przyspieszeniu

Monitorowanie pacjentów bez konieczności wizyt w szpitalu, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, stało się nie tylko innowacją, która ułatwi życie zarówno lekarzom jak i dzieciom i ich rodzicom, ale koniecznością w sytuacji, gdy planowe wizyty zostały wstrzymane a sama droga do szpitala może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów i ich opiekunów. Fundacja K.I.D.S. pracuje nad wdrożeniem rozwiązania, w którym do sieci przeniosą się - w miarę możliwości - konsultacje lekarskie. Pierwsze oddziały objęte tym systemem to kardiologia i psychiatria.

System, który zapewni lekarzom stały kontakt z pacjentem? Rodzicom da pewność, że dobrze opiekują się dzieckiem po wyjściu ze szpitala, a dzieciom komfort wracania do zdrowia we własnym domu?

To możliwe! Fundacja K.I.D.S., wykorzystując najnowsze technologie, stworzy system zdalnej opieki lekarskiej. Sprawdź, czym jest telemedycyna.

Wyjście ze szpitala to dopiero początek drogi do zdrowia. Życie małego pacjenta zostało uratowane, ale jego rodziców czeka teraz samodzielne monitorowanie stanu zdrowia dziecka i przyjeżdżanie na kolejne kontrole lekarskie. Z kolei lekarzowi wciąż towarzyszy niepokój, czy rodzicom uda się wychwycić niepokojące objawy. Rozwiązaniem tych problemów jest telemedycyna, czyli opieka lekarska na odległość.

Na czym polega telemedycyna?

Wykorzystanie nowych technologii pozwala skrócić czas pobytu dzieci w szpitalu do niezbędnego minimum, daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa i możliwość kontaktu z lekarzem i jednocześnie zapewnia lekarzom komfort opieki nad pacjentem i nieprzerwany monitoring stanu jego zdrowia. To rozwiązania stosowane z powodzeniem na całym świecie i przyszłość medycyny.

Lekarz online

W przeprowadzonym przez zespół Fundacji K.I.D.S. badaniu pytaliśmy naszych respondentów:

“Gdybyś posiadał/posiadała nieograniczone możliwości, nieograniczony budżet itd. I mógł zrobić/zmienić cokolwiek co dotyczyłoby korzystania ze szpitala, to co by to było?” Jedną z odpowiedzi było: “Przenieść więcej działań do domu pacjenta, tak aby mógł to robić sam czy z rodziną np. przy wsparciu aplikacji czy wirtualnego asystenta medycznego”. Już wkrótce, dzięki i Wam, stanie się to możliwe.

Telemedycyna - wsparcie dla pacjentów i lekarzy

Telemedycyna jest jednym z najważniejszych trendów medycyny przyszłości, która pozwala na zdalną diagnostykę i opiekę lekarską przy użyciu urządzeń i systemów telemedycznych. Dzięki temu lekarze mogą opiekować się swoimi pacjentami na odległość. Zapewnia to nie tylko znaczną wygodę dla pacjenta, ale przede wszystkim większą skuteczność w znacznie krótszym czasie. Oprócz konsultacji możliwe jest również monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, wykonywanie diagnostyki czy nawet rehabilitacji na odległość.

Poprzez stworzenie Systemu Zdalnej Opieki fundacja pragnie pomóc wszystkim osobom, które są związane z Centrum Zdrowia Dziecka - zarówno rodzicom, dzieciom jak i zespołom medycznym. Obecnie telemedycyna wykorzystuje wiele nowoczesnych urządzeń, które m.in. przypominają pacjentom przez aplikację o przyjęciu dziennej dawki leków oraz przesyłają powiadomienie lekarzowi o ich zażyciu.

„Zależy nam na tym, żeby monitorować zdrowie dzieci w ich domach. Dzięki temu będziemy mogli ocenić, jak pracuje serce, jak dzieci oddychają, czy stosowane leczenie farmakologiczne jest skuteczne. System Zdalnej Opieki to olbrzymie wsparcie dla pacjentów, szczególnie tych mieszkających daleko od Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ zmniejsza liczbę wizyt kontrolnych, a lekarzom daje możliwość lepszej oceny aktualnego stanu zdrowia tych pacjentów i szybkiej reakcji, np. w razie konieczności zgłoszenia się do szpitala” komentuje dr n.med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Otoczenie przyjazne dziecku z najlepszą opieką

Celem fundacji K.I.D.S. jest  zmiana Centrum Zdrowia Dziecka w centrum innowacji, które oferuje łatwiejszy dostęp  do najnowszych metod oraz warunków leczenia. Pozwala zmienić szpitale w przyjazne dzieciom miejsca przyszłości, które dzięki nowoczesnym technologiom nie tylko przyspieszą powrót do zdrowia, ale również pomogą w obserwacji dalszych wyników, nawet po opuszczeniu szpitala. Pozwoli to dzieciom, które przeszły operację, zabieg czy badania w szpitalu, dochodzić do zdrowia we własnych domach, będąc cały czas pod opieką najlepszych lekarzy z Centrum Zdrowia Dziecka.

Dlatego właśnie, fundacja K.I.D.S. opracowuje aplikację, która pozwoli przechowywać wszystkie dane z karty pacjenta, ale przede wszystkim będzie zbierała nowe informacje – zawsze dostępne zarówno dla lekarzy, jak i rodziców. Dzięki temu każdy mały pacjent będzie mógł nie tylko wcześniej opuścić szpital, ale również uniknąć często długich podróży do Centrum Zdrowia na wizyty kontrolne. Szpital otrzyma wyposażenie w postaci profesjonalnego sprzętu telemedycznego, umożliwiającego wykonanie podstawowej diagnostyki. Rodzice, po odpowiednim przeszkoleniu, będą w stanie zbadać swoje dzieci w domu oraz umieścić ich wyniki w aplikacji, a lekarze, będą mogli kontrolować stan zdrowia pacjentów oraz szybciej reagować w momencie jego pogorszenia. Nad aplikacją czuwać będzie stworzony specjalnie w tym celu system – Centrum Zdalnej Opieki – oraz dedykowany zespół w CZD, monitorujący wyniki i pozostający w stałym kontakcie z rodzicami małych pacjentów oraz lekarzami. Zestawy urządzeń telemedycznych będą wielokrotnego użytku, dzięki czemu będą mogły pomóc wielu rodzinom w całym kraju.

„Dziecko wracające do domu po operacji ciężkiej wady serca, nadal wymaga naszej opieki. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom telemedycznym możemy zdalnie wykonywać badania, kontrolować poziom tlenu, monitorować pracę serca i diagnozować jej zaburzenia, czy nieprawidłowości. Centrum Zdalnej Opieki pozwoli nam zapewnić bezpieczeństwo dziecka na odległość, w jego własnym domu.” - dodaje dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii w centrum Zdrowia Dziecka.

Telemedycyna jest jednym z najważniejszych trendów medycyny przyszłości, która pozwala na zdalną diagnostykę i opiekę lekarską przy użyciu urządzeń i systemów telemedycznych. Dzięki temu lekarze mogą opiekować się swoimi pacjentami na odległość. Poprzez stworzenie Systemu Zdalnej Opieki fundacja pragnie pomóc wszystkim osobom, które są związane z Centrum Zdrowia Dziecka - zarówno rodzicom, dzieciom jak i zespołom medycznym. Obecnie, telemedycyna wykorzystuje wiele nowoczesnych urządzeń, które m.in. przypominają pacjentom przez aplikację o przyjęciu dziennej dawki leków oraz przesyłają powiadomienie lekarzowi o ich zażyciu.

Chcesz dostawiać bieżące wiadomości o projektach K.I.D.S.? Zapisz się do naszego newslettera!

Liderzy projektu

Paweł Bielski

CX Manager | Innovation Designer | Moderator Desing Thinking

Zespół projektowy

Michał Wetoszka

Dyrektor Biura Inicjatyw i Projektów w KIR S.A.