Projekt studentów CEMS dla CZD

Aleksandra Wysocka  •  
Wydarzenie

Na wiosnę 2020 roku, międzynarodowy zespół studentów elitarnego kierunku CEMS MiM na SGH wraz z Mastercard, przeprowadził projekt, którego celem było stworzenie koncepcji aplikacji mobilnej dla pacjentów szpitali dziecięcych, na przykładzie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Studenci rozpoczęli swoją analizę od zbadania tzw. „patient journey”, czyli ścieżki jaką rodzic musi przebyć wraz z dzieckiem, aby odbyć wizytę lekarską w szpitalu. Kolejnym korkiem było zidentyfikowanie tzw. „pain points”, czyli głównych uciążliwości, z jakimi muszą się mierzyć osoby udające się do CZD.

Po przeprowadzeniu analizy problemów z jakimi mierzą się rodzice podczas wizyt w szpitalu, studenci dokonali przeglądu globalnych trendów na rynku aplikacji mobilnych z sektora „healthcare”. Łącząc obie powyższe analizy, zespół zaproponował koncept aplikacji dla szpitala rodzinnego, który obejmuje główne funkcjonalności, a także propozycje jej desginu.