Wydłużamy termin zgłoszeń do konkursu "Telemedycyna w Dziecięcych Szpitalach Przyszłości"!

Aleksandra Wysocka  •  
Wydarzenie

W związku z licznymi prośbami podjęliśmy decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania projektów do konkursu "Telemedycyna w Dziecięcym Szpitalu Przyszłości". Projekty można zgłaszać do 21 września 2020 do godziny 15.

Zgłoś swój projekt

Przypominamy, że zgłaszane projekty powinny dotyczyć telemedycyny i przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i lekarza w sytuacji pandemii COVID-19. Preferowane będą projekty trwałe, skalowalne i innowacyjne, mające pozytywny wpływ na doświadczenie pacjenta. 

Budżet konkursu to 60 000 zł, z czego 30 000 zł zostanie przeznaczone na zakupy sprzętu a 30 000 zł na opłacenie usług związanych z telemedycyną. W konkursie zostaną wyłonione maksymalnie 3 projekty. Budżet pochodzi z grantów pozyskanych przez Fundację od Goldman Sachs Gives i Sage.

Oprócz środków na zakup niezbędnych dóbr i usług Fundacja K.I.D.S. zapewni wybranym projektom wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów K.I.D.S. Do każdego wybranego projektu przypisany zostanie lider ze strony Fundacji a liderzy projektów ze strony szpitali zaproszeni zostaną do specjalnie utworzonej grupy roboczej w celu wymiany doświadczeń. 

Pobierz regulamin konkursu