Konkurs "Telemedycyna w Dziecięcych Szpitalach Przyszłości"

Wydarzenie

Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali zaprasza wszystkie szpitale dziecięce w Polsce do udziału w konkursie “Telemedycyna w Dziecięcych Szpitalach Przyszłości”. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć telemedycyny i przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i lekarza w sytuacji pandemii COVID-19. Preferowane będą projekty trwałe, skalowalne i innowacyjne, mające pozytywny wpływ na doświadczenie pacjenta. 

Budżet konkursu to 60 000 zł, z czego 30 000 zł zostanie przeznaczone na zakupy sprzętu a 30 000 zł na opłacenie usług związanych z telemedycyną. W konkursie zostaną wyłonione maksymalnie 3 projekty. Budżet pochodzi z grantów pozyskanych przez Fundację od Goldman Sachs Gives i Sage.

Oprócz środków na zakup niezbędnych dóbr i usług Fundacja K.I.D.S. zapewni wybranym projektom wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów K.I.D.S. Do każdego wybranego projektu przypisany zostanie lider ze strony Fundacji a liderzy projektów ze strony szpitali zaproszeni zostaną do specjalnie utworzonej grupy roboczej w celu wymiany doświadczeń. 

Pobierz regulamin konkursu

Termin zgłoszeń upływa 15 września 2020 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 30.09.2020. Projekty powinny zostać zrealizowane do końca czerwca 2021 roku. 

Zgłoś swój projekt

Fundacja K.I.D.S. to Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali - powstała, by zmieniać szpitale w przyjazne szpitale przyszłości. Wprowadza do nich innowacje i nowe technologie. Wiemy, że na proces leczenia ma wpływ wiele czynników. Dlatego w swoich działaniach łączymy różne perspektywy i patrzymy na szpital oczami dzieci, rodziców i tych, którzy walczą o ich zdrowie.