Konkurs "Dziecięcy Szpital Przyszłości"

Aleksandra Wysocka  •  
Wydarzenie

Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali chce nagrodzić placówki medyczne, które w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyły nowoczesne i kreatywne rozwiązania służące dobru najmłodszych pacjentów.

Praca w szpitalu z małymi pacjentami jest nie lada wyzwaniem, a opieka pediatryczna wymaga szczególnej dokładności w przeprowadzaniu badań i zabiegów oraz dużej dozy cierpliwości. Wiele dziecięcych placówek medycznych w innowacyjny sposób wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, stwarzające miejsca, w których mali pacjenci nie tylko otrzymują kompleksową opiekę, ale też czują się bezpiecznie. 

W tworzeniu lepszej opieki medycznej, wraz ze szpitalami, uczestniczą pozamedyczne organizacje, instytucje oraz personel, który w równie kreatywny i skuteczny sposób działa na rzecz wdrażania innowacji w szpitalach dziecięcych. Dzięki nim mali pacjenci otrzymują szanse na leczenie domowe i szybszą rekonwalescencję.  

To właśnie te placówki medyczne oraz organizacje pozamedyczne zasługują na uznanie i to im Fundacja K.I.D.S. chce podziękować za kreatywność i zaangażowanie. Zespół Fundacji wyszedł ze wspaniałą inicjatywą, dającą możliwość docenienia i nagrodzenia tych, którzy sprawiają, że wizyta na dziecięcym szpitalnym oddziale przebiega sprawniej i jest bardziej przyjemna dla małych wojowników. Jest to konkurs Fundacji K.I.D.S. na Dziecięcy Szpital Przyszłości. Zwycięzcy otrzymają statuetkę Klubu Innowatorów Dziecięcych Szpitali .

Wiodącym celem konkursu jest nagłośnienie pozytywnych zmian i inicjatyw oraz uhonorowanie pomysłodawców, którzy – podobnie jak Fundacja – wierzą w lepszą przyszłość dzieci objętych opieką medyczną w Polsce.

Do konkursu można zgłosić każdy szpital, w którym zachodzą innowacje i pozytywne zmiany, mające na celu usprawnianie działania dziecięcych placówek medycznych. Zgłoszenia szpitali do konkursu mogą dokonać zarówno dyrektorzy, jak i pracownicy szpitali, a także pacjenci i wszystkie osoby, które doświadczyły osobiście lub zaobserwowały zmianę, która przekształciła dziecięcą jednostkę medyczną w prawdziwy szpital przyszłości! Każdy może zgłosić dowolną liczbę projektów w ramach jednego szpitala, wystarczy tylko wypełnić formularz online.

Nasi Jurorzy

Rozstrzygnięciem konkursu zajmuje się Jury – zaproszeni przez Fundację przedstawiciele różnych firm partnerskich zajmujących się na co dzień wprowadzaniem innowacyjnych zmian, związanych m.in. z sektorem medycznym. Jury wybierze po 3 finalistów w każdym z obszarów transformacji (zdefiniowanych w raporcie Fundacji „Dziecięcy Szpital Przyszłości”) oraz w kategoriach dodatkowych.

Ostateczni zwycięscy zostaną wybrani przez Kapitułę w drodze głosowania online. Członkowie Kapituły nie mają możliwości głosowania na własny szpital, co stwarza warunki uczciwej rywalizacji. W skład Kapituły wchodzą dyrektorzy dziecięcych szpitali w Polsce oraz przedstawiciele różnych fundacji, organizacji i stowarzyszeń zrzeszających pacjentów.

Kategorie konkursu

Konkurs składa się z 11 kategorii – 7 dla szpitali (kategorie te ostały zdefiniowane w raporcie Fundacji „Dziecięcy Szpital Przyszłości”) oraz 4 dodatkowych.  

W ramach kategorii Szpital Roku 2021 wyróżniono:

1. PACJENT W CENTRUM – w tej kategorii nagrodzony zostanie szpital, dla którego dobro pacjenta jest aspektem kluczowym. Taki szpital ma na uwadze przede wszystkim zadowolenie małego pacjenta oraz szukanie rozwiązań mających na celu poprawę jego samopoczucia. Partnerem Kategorii jest Siemens Healthineers.

2. DIGITALIZACJA – w ramach tej kategorii szpital zostanie nagrodzony za wykorzystanie najnowszych technologii w opiece pediatrycznej i w procesach wewnętrznych. Szpital przyszłości jest strukturą organizacyjną, dla której biurokracja to przeszłość, a sprawna obsługa pacjenta – normą dnia powszedniego.  Partnerem Kategorii jest Symfonia.

3. ZINTEGROWANA OPIEKA – szpital zgłaszany do konkursu w kategorii „zintegrowana opieka” stanowi z pacjentami zgrany zespół, który wyznaje zasadę, że razem można wygrać więcej bitew i poprawić wyniki leczenia. Partnerem Kategorii jest Mastercard.

4. BLIŻEJ DOMU – szpital zgłaszany w tej kategorii jest blisko pacjentów i wykorzystuje innowacyjne narzędzia, aby ograniczyć pobyt dzieci w szpitalu do minimum i maksymalnie wspierać je podczas przebywania w domu. Parterem Kategorii jest Neuca.

5. CENIONY PRACODAWCA – to szpital, w którym poziom dobrego samopoczucia ciężko pracującego personelu jest istotny, ponieważ służy okazywaniu troski i empatii małym pacjentom. Szpital przyszłości zapobiega wypaleniu zawodowemu i eliminuje biurokrację. Kultura pracy w takim szpitalu przynosi dużo satysfakcji.

6. CENTRUM INNOWACJI – w tej kategorii chcemy wyróżniać szpitale, które tworzą nowe rozwiązania, produkty i technologie. Zgłaszana placówka współpracuje z różnymi partnerami, tworząc, testując i wdrażając innowacje w dziedzinie ochrony zdrowia. Partnerem Kategorii jest PZU Zdrowie.

7. NOWOCZESNA ORGANIZACJA – jest to kategoria dla szpitali, które starają się mądrze zarządzać zasobami, aby jak najwięcej dzieci mogło otrzymać niezbędną opiekę. Eliminowane jest marnotrawstwo. Szpital inwestuje w poprawę wydajności i wyników leczenia. Partnerem Kategorii jest Publicis Worldwide.

Kategorie Dodatkowe

W ramach konkursu Dziecięcy Szpital Przyszłości, Fundacja K.I.D.S. chciałaby wyróżnić osoby i firmy, które w największym stopniu przyczyniły się do transformacji i tworzenia dziecięcych szpitali przyszłości. Dlatego też stworzono kategorie dodatkowe, do których zalicza się:

1. INNOWATOR ROKU / LIDER PROJEKTU 

„Innowator” to kategoria dla pracowników szpitali, którzy znacząco wpływają na wprowadzanie wszelkich innowacji pozwalających szpitalowi funkcjonować lepiej, sprawniej i prowadzących do trwałej zmiany na lepsze. Chcemy wyróżnić osoby, których pomysły i projekty mogą być inspiracją dla innych. Partnerem Kategorii jest Bank BNP Paribas.

2. PRZYJACIEL SZPITALA / WOLONTARIUSZ / DARCZYŃCA ROKU

W tej kategorii mogą być zgłaszane osoby lub firmy zasłużone dla konkretnego szpitala dziecięcego i/lub dla małych pacjentów. Są to ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, kompetencje i energię, żeby zmieniać szpitale na lepsze. Partnerem Kategorii jest Nurofen.

3. PARTNER TRANSFORMACJI / DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ

Partnerzy szpitala to firmy i organizacje, które wspierają tworzenie szpitali przyszłości. Chcemy docenić tych, których innowacyjne rozwiązania, wiedza, zaangażowanie i środki w największym stopniu przyczyniają się do zmian na lepsze w dziecięcych szpitalach. Partnerem Kategorii jest Deviniti.

4. PROMOTOR INNOWACJI / MEDIA I DZIENNIKARZE

Chcemy wyróżnić media i dziennikarzy, którzy najbardziej przyczyniają się do popularyzacji potrzeb dziecięcych szpitali i innowacji wdrażanych w tych placówkach. Partnerem Kategorii jest MSL.

Ważne terminy

Ostatecznym terminem przesyłania zgłoszeń jest 30.07.2021. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 października, w Światowy Dzień Empatii. Zakończy go oficjalna, uroczysta gala – mamy nadzieję, że spotkamy się na żywo.

Konkurs Fundacji K.I.D.S. to wspaniałe narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli wyróżnić i docenić jednostki szpitalne wprowadzające innowacje i usprawnienia w trosce o dobro małych pacjentów. 

Ty też możesz wziąć udział w naszym wydarzeniu! Nominuj jedną z dziecięcych jednostek medycznych do konkursu. Wystarczy, że klikniesz w poniższy link i zgłosisz szpital, a w ramach jego działalności projekt innowacyjny, który – Twoim zdaniem – zasługuje na uznanie Fundacji K.I.D.S.

Aby zgłosić szpital do konkursu należy wypełnić formularz, znajdujący się pod tym linkiem lub wypełnić dokument, dostępny pod tym linkiem (dla kategorii Szpital) lub pod tym linkiem (dla kategorii dodatkowych) i przesłać na adres konkurs@kids.org.pl.

Regulamin konkursu

Trwające projekty