Nagrody w Konkursie „Dziecięcy Szpital Przyszłości” rozdane!

Aleksandra Wysocka  •  
Wydarzenie

2 października 2021 odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie organizowanym przez Fundację K.I.D.S., Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. Wyłonionych zostało 11 laureatów, którzy w ostatnim czasie przyczynili się do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w placówkach medycznych oraz zaangażowali się w proces zmiany szpitali dziecięcych w nowoczesne placówki przyszłości.

Celem konkursu było poznanie oraz zaprezentowanie pozytywnych zmian i inicjatyw wprowadzonych przez szpitale i instytucje w całym kraju oraz uhonorowanie ich pomysłodawców. W ramach konkursu, jury oraz kapituła wybrała projekty oraz ich liderów, które wyróżniły się innowacyjnością oraz szczególną troską o dobro małych pacjentów, ich opiekunów oraz poprawiły codzienną pracę zespołu medycznego.

Konkurs składał się z 11 kategorii, z których siedem zostało zdefiniowanych w opublikowanym przez Fundację K.I.D.S. raporcie „Dziecięcy Szpital Przyszłości”. Pozostałe cztery kategorie specjalne zostały stworzone z myślą o ludziach, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu przyczynili się do zmian w szpitalach dziecięcych.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostały szpitale z całej Polski, fundacje i organizacje, jak również osoby związane ze środowiskiem szpitalnym oraz aktywnie biorące udział w promocji wiedzy na tematy medyczne.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:

KATEGORIA:  PACJENT W CENTRUM (Partner kategorii: Siemens Healthineers)

LAUREAT: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce  za projekt “Opieka Zorientowana na Osobę”

Projekt „Opieka Zorientowana na Osobę” rozwija praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów w procesie leczenia. Szpital jest jedynym ośrodkiem w Polsce wdrażającym OZO. Realizacja koncepcji rozpoczęła się w III kwartale 2019 roku i na chwilę obecną obejmuje obszar skoliozy idiopatycznej, która jest dużym problemem dzieci w wieku dojrzewania. Specjaliści wspólnie z pacjentem i jego opiekunami opracowują plan leczenia, który uwzględnia cele, ograniczenia, ale też i mocne strony oraz motywatory pacjenta. Buduje to zaufanie oraz wewnętrzną motywację pacjenta do wypełniania wspólnie podjętych zobowiązań. Z badań jakościowych efektów OZO wynika, że pacjenci i ich opiekunowie jednoznacznie wskazują na znacznie większe zaangażowanie ich w proces konstruowania planu leczenia. Potwierdzają, że ma to ogromny pozytywny wpływ na późniejszą realizację zaleceń.

II KATEGORIADIGITALIZACJA (Partner kategorii: Symfonia)

LAUREAT: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie - projekt „Oko na malucha”

„#Oko na malucha” to inicjatywa mająca na celu wszechstronne wsparcie budowania więzi oraz umożliwienie utrzymania nieprzerwanego kontaktu rodziców z pacjentami oddziałów neonatologicznych. Przełom w realizacji projektu nastąpił podczas pandemii, w trakcie której rodzice nie mogli przebywać ze swoimi dziećmi w szpitalu.  Stała się ona motywacją do zrealizowania w ciągu 2 tygodni innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania. Dzisiaj „#Oko na malucha” to dostępny dla każdego rodzica, którego dziecko znajduje się w placówce objętej programem, nieodpłatny streaming podglądu noworodka. Obraz przesyłany jest w czasie zbliżonym do rzeczywistego, w jakości Full HD, jednocześnie z 44 stanowisk.  Możliwość obserwacji dziecka daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa oraz minimalizuje uczucia bezsilności związane z dystansem.

III KATEGORIA: ZINTEGROWANA OPIEKA (Partner kategorii: Mastercard)

LAUREAT: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ”Przylądek Nadziei” - Kształcenie i współpraca z rodzicami, opieka psychologiczna dla dzieci z chorobami rzadkimi

Placówka odpowiada za leczenie dzieci chorujących na nowotwory nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w ościennych województwach. Jest miejscem, w którym dzieci otoczone są najlepszą możliwą opieką w trakcie swojej długiej drogi powrotu do zdrowia. Klinika powstała w kompleksie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, dzięki temu pacjenci mają dostęp do najwyższej klasy specjalistów oraz najnowocześniejszych metod diagnostycznych. Mali pacjenci w przyjaznym otoczeniu nowoczesnej placówki medycznej ze znakomitą opieką medyczną i psychologiczną mają o wiele większe szanse na powrót do zdrowia. Ostatnie trzy lata funkcjonowania kliniki to także rozwój rehabilitacji i opieki psychologicznej dla dzieci z chorobami rzadkimi. 

Klinika, by ograniczyć pobyt dzieci w placówce do niezbędnego minimum, prowadzi szkolenia dla rodziców poświęcone opiece domowej. Rozbudowuje także opiekę w trybie ambulatoryjnym, by dzieci w trakcie leczenia choroby nowotworowej mogły przebywać w przyjaznych warunkach domowych.

IV KATEGORIA: BLIŻEJ DOMU (Partner kategorii HeyDoc)

LAUREAT: Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" – Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych

Obecnie pod opieką IPCZD pozostaje 177 dzieci żywionych pozajelitowo (poprzez założone porty naczyniowe) oraz ok. 300 dzieci żywionych dojelitowo. IPCZD organizuje i realizuje przygotowanie mieszanin żywieniowych w Aptece Szpitalnej, a następnie dostawy diet lub worków z przygotowanymi mieszaninami żywieniowymi do domu pacjenta. Prowadzone jest monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia żywieniowego w poradni leczenia żywieniowego, z modyfikacją planu leczenia i wykonywaniem niezbędnych badań i konsultacji. Wdrożenie i konsekwentna realizacja programu leczenia żywieniowego w warunkach domowych u dzieci z anatomicznym lub czynnościowym zespołem „krótkiego jelita” pozwala na możliwość przebywania tych ciężko chorych dzieci w domach, umożliwiając znacznie lepszy rozwój, uczestniczenie w życiu rodziny i rówieśników, przy jednoczesnym znacznie zmniejszonym ryzyku powikłań i unikaniu stresu związanego z przewlekłą hospitalizacją.

V KATEGORIA:  CENIONY PRACODAWCA 

LAUREAT: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie

Szpital wprowadza inicjatywy, mające na celu zachęcenie pracowników do aktywnego i zdrowego stylu życia, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, w tym również charytatywnych. Szpital zapewnia pracownikom wykonywanie badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych w miejscu pracy, a także podejmuje działania promujące zdrowy tryb życia i odpowiednie odżywianie: organizuje szkolenia prowadzone m.in. przez specjalistę dietetyka. Chroni także swoich pracowników przed działaniem substancji szkodliwych, w tym rakotwórczych. Szpital pozyskuje środki na kształcenie personelu, umożliwia dostęp do medycznych baz danych niezbędnych w procesie kształcenia i działalności naukowej pracowników. Pielęgnowana jest szeroko rozumiana kultura Organizacji m.in. poprzez wspólne spotkania załogi. W 2019 roku szpital otrzymał wyróżnienie Ministra Zdrowia „Pracodawca Zdrowia” za wdrożone działania prozdrowotne adresowane do pracowników.

VI KATEGORIA: CENTRUM INNOWACJI (Partner kategorii PZU Zdrowie)

LAUREAT: SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Ogólnopolskie nowoczesne centrum diagnostyki molekularnej

Akademickie Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego (ACP-CSK) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to wielospecjalistyczny szpital pediatryczny, który postawił na rozwój najnowszych technologii w diagnostyce chorób w pediatrii, co wiąże się z indywidualizacją terapii. Akademickie Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi służy jak ogólnopolskie centrum diagnostyki cukrzyc monogenowych, neutropenii wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych chorób hematologicznych, największy ośrodek badań genetycznych i molekularnych w ostrej białaczce limfoblastycznej i chłoniaków nieziarniczych u dzieci oraz stawia najwięcej w Polsce rozpoznań defektów genetycznych w zaburzeniach odporności u dzieci. To pozwala na bardzo indywidualne, często innowacyjne w skali światowej, podejście lecznicze u wielu chorych.

VII KATEGORIA:  NOWOCZESNA ORGANIZACJA (Partner kategorii: Publicis Worldwide)

LAUREAT: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wprowadził zmiany, które wpływają na szereg procesów, zaczynając od momentu rejestracji pacjenta, po przebieg jego hospitalizacji. Wizyty w poradni umawiane są telefonicznie nawet w godzinach popołudniowych, co zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów, szczególnie w dobie pandemii. Aby usprawnić proces rejestracji, szpital zapewnia wypełnienie formalności przez sekretariat, a opiekun otrzymuje wydrukowane materiały i zgody wcześniej, dzięki czemu może zapoznać się z nimi w domu.  Proces ten pomógł również skrócić pobyt w szpitalu chorych, którzy przyjmowani są w dniu zabiegu rano. W obrębie Oddziału stworzona została sala operacyjna, dzięki której opiekun, może towarzyszyć dziecku aż do chwili wprowadzania do znieczulenia.

Szpital wprowadził również działania odciążające personel lekarski i pielęgniarski od czynności niemedycznych, poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby sekretarek, stworzenia oddzielnych gabinetów dla dyżurujących chirurgów oraz zapewnienia odpowiednich stanowisk do pracy. Lekarze pracujący w szpitalu posiadają wgląd zarówno w aktualne, jak i wcześniej wykonane wyniki badań, konsultacji i porad świadczonych w którejkolwiek Poradni lub Oddziale Szpitala w formie online.

 

KATEGORIE DODATKOWE

VIII KATEGORIA: INNOWATOR ROKU (Partner kategorii: BNP Paribas)

LAUREAT: Katarzyna Ciemny

Pani Katarzyna Ciemny dzięki wysokim zdolnościom interpersonalnym, logistycznym oraz negocjacyjnym, sukcesywnie odmienia oblicze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Od chwili objęcia stanowiska kierownika działu aparatury naukowo-medycznej szpital został wyposażony w sprzęt spełniający najwyższe wymagania, co korzystnie wpłynęło na jakość i komfort pracy personelu oraz poziom opieki nad małym pacjentem. Pani Katarzyna Ciemny była również wiodącą postacią w walce Szpitala z pandemią COVID-19. Podczas tego trudnego okresu nawiązała współpracę z Politechniką Krakowską. Wraz z pracownikami Wydziału Mechanicznego zaprojektowała i zbudowała automatyczną bramkę do pomiaru temperatury oraz dezynfekcji. Zmieniła pozytywnie wiele miejsc w Szpitalu, udowadniając, że można usprawnić procesy poprawiające zarówno warunki hospitalizacji pacjentów, jak pracę personelu medycznego.

IX KATEGORIA: PRZYJACIEL SZPITALA (Partner kategorii: Nurofen)

LAUREAT: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

To, co robi Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz jak jednoczy całe społeczeństwo w zbiórce pieniędzy dla Szpitali Pediatrycznych jest wszystkim doskonale znane. Obecnie w Polsce nie ma oddziału pediatrycznego, w którym nie ma urządzeń z „serduszkami”. Dzięki przekazanym urządzeniom zostały doposażone oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, chirurgii dziecięcej, ortopedii, neurochirurgii i neurologii w szpitalach w całym kraju. Fundacja budzi podziw wśród wszystkich szpitali za organizację każdego finału oraz zaangażowanie wolontariuszy, a także angażowanie całej społeczności, która wspiera ten projekt.

X KATEGORIA: PARTNER TRANSFORMACJI (Partner kategorii: Deviniti)       

LAUREAT: Fundacja TVN

Fundacja TVN od blisko 20 lat wspiera Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” przeznaczając środki finansowe na zakup sprzętu medycznego, modernizację oddziałów, przekazując darowizny rzeczowe, środki ochrony indywidualnej. W tym roku Fundacja TVN podjęła decyzję o wsparciu projektu budowy Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży w IPCZD. Projekt przewiduje utworzenie jednego z największych ośrodków w Polsce przeznaczonego dla pacjentów onkologicznych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Oprócz Centrum Psychiatrii zostanie przeniesiona oraz powiększona Klinika Onkologii. W Centrum powstanie Poradnia Psychiatryczna, w niej: 3 gabinety lekarskie, 2 terapii grupowej, gabinet terapii rodzinnej, gabinet seksuologa i gabinet zabiegowy, jak również znajdzie się oddział pobytu stałego dla 32 pacjentów. Będzie to pierwsze tego typu Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży w Polsce zbudowane przez Fundację na terenie Polski.

XI KATEGORIA: PROMOTOR INNOWACJI (Partner kategorii: MSL)

LAUREAT: portal onkologia-dziecieca.pl

Portal Onkologia-Dziecięca.pl od lat wspiera pozytywne zmiany wprowadzane w medycznym środowisku. Na bieżąco informuje o nowych osiągnięciach w onkologii dziecięcej w Polsce i na świecie, za priorytet stawiając sobie rzetelność, klarowność i komplementarność przekazywanych treści. Jest ukierunkowany na treści onkologiczne, a dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi redaktorów tematycznych może zagwarantować wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Onkologia-Dziecieca.pl od lat informuje o tym, co dobrego dzieje się w świecie onkologii dziecięcej, motywując środowisko lekarskie do dalszego rozwoju oraz przyczynia się do budowania świadomości.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

fot. Mariusz Majewski / artnuve.pl

Trwające projekty