Forum Rodziców Fundacji K.I.D.S.

Aleksandra Wysocka  •  
Wydarzenie

Forum Rodziców Fundacji K.I.D.S. gromadzi osoby, których spojrzenie i punkt widzenia są kluczowe dla zrozumienia i poprawy doświadczeń pacjentów oraz ich opiekunów.
Naszym głównym założeniem jest połączenie sił rodziców w celu wspólnego zmieniania szpitali w przyjazne placówki przyszłości. Zależy nam na kompleksowej poprawie doświadczeń najmłodszych pacjentów.

Jesteśmy rodzicami, którzy chcą  mieć realny wpływ na działania K.I.D.S i wspólnie z fundacją diagnozować obszary wymagające poprawy w szpitalach dziecięcych.

Dzieląc się swoimi doświadczeniami możemy wspólnie tworzyć szpitale przyszłości!

Dołącz do Forum Rodziców K.I.D.S., jeżeli:

✓     Masz doświadczenie ze szpitalami dziecięcymi i widzisz potrzebę zmiany

✓     Chcesz mieć realny wpływ na wprowadzanie innowacje w jednostkach medycznych

✓     Potrafisz w Twoim środowisku wskazać obszary wymagające poprawy

✓     Chcesz brać udział w projektach zmieniających szpitale dziecięce

W ramach Forum Rodziców K.I.D.S.:

➢   Bierzemy udział w spotkaniach Forum Rodziców (formuła online, raz na dwa miesiące)

➢   Dzielimy się własnymi doświadczeniami i wiedzą

➢   Uczestniczymy w konsultacjach wybranych projektów prowadzonych przez Fundację

➢   Wskazujemy obszary wymagających zmiany

➢   Wspieramy Fundację w dotarciu do grona rodziców ze swojego środowiska, aby przeprowadzić rozmowy poszerzające rozumienie problemu

➢   Pomagamy Fundacji w testowaniu rozwiązań

Głos rodziców jest bardzo ważny – dołącz do nas!

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

 

 

Trwające projekty